Despre granturile
Nouă ne pasă

Acționăm pentru educație din 2012 și știm că, alături de noi, există multe alte inițiative care urmăresc să crească nivelul general de pregătire, să îmbunătățească procesul educațional sau să le ofere o șansă la educație copiilor din comunitățile dezavantajate.
Prin granturile Nouă ne pasă intenționăm să împărtășim din experiența noastră și să oferim sprijin financiar proiectelor care propun soluții măsurabile și replicabile pentru problemele cu care se confruntă școala și copiii din România. Nu în ultimul rând, granturile Nouă ne pasă sunt o invitație de a acționa împreună pentru o societate cu oameni responsabili și bine instruiți.

Valoarea și perioada finanțării

Prima ediție a programului a început în luna noiembrie 2021, iar în anul 2022 au fost 9 apeluri lunare de proiecte în perioada ianuarie-iunie și octombrie-decembrie. În anul 2023 a fost deschis un apel în luna ianuarie. Suma maximă care poate fi accesată de un aplicant este de 60.000 lei. Plata finanţării se face în tranșe, prin virament bancar, în funcţie de valoarea bugetului aprobat și/sau de durata de implementare, conform condiţiilor din contractul de sponsorizare. Din luna februarie 2023 programul a intrat într-o perioadă de așteptare.

Criterii de eligibilitate

Pot aplica în cadrul programului exclusiv organizații non-guvernamentale (asociații, inclusiv asociații de elevi/studenți/părinți, fundații și federații, etc.), instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli și licee/colegii), instituțiile de învățământ superior (universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, etc.) care au personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.

Raportare și monitorizare

La cererea fundației Nouă ne pasă, beneficiarul contractului de sponsorizare va furniza raportări cu privire la modul în care a fost implementat proiectul, impactul acestuia şi, implicit, la modalitatea de utilizare a resurselor financiare, împreună cu documente justificative. Organizaţiile care vor primi finanţare au obligaţia să folosească resursele financiare exclusiv în scopul implementării proiectului, conform bugetului aprobat. Fundația Nouă ne pasă își rezervă dreptul de a monitoriza prin vizite și întâlniri modalitatea de implementare a proiectelor finanţate în cadrul programului.

Noutăți

Vezi toate
Fără articole
Vezi toate