Criterii deeligibilitate

Pot aplica în cadrul programului exclusiv organizații non-guvernamentale (asociații, inclusiv asociații de elevi/studenți/părinți, fundații și federații, etc.), instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli și licee/colegii), instituțiile de învățământ superior (universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, etc.) care au personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.

Organizații non-guvernamentale

Persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au un buget anual de maxim 1.000.000 lei;
 • sunt independente de partide politice;
 • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari;
 • au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației.

Unități de învățământ

Persoane juridice cu sediul social în România, acreditate și care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:

 • sunt independente de partide politice;
 • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari.

Nu vor fi considerați eligibili aplicanții care:

 • nu îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate;
 • sunt partide politice sau filiale ale acestora;
 • sunt în curs de dizolvare și/sau au suspendat activitățile;
 • prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace;
 • au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor precontractuale și contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor;
 • există indicii că au urmărit inducerea în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informații incorecte sau incomplete sau prin nefurnizarea informațiilor solicitate;
 • practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator la ură sau discriminare.