Aplică pentru un proiect

Acest formular ne va ajuta să vă cunoaștem și să înțelegem cum doriți să vă organizați pentru buna desfășurare a proiectului propus de dumneavoastră. Înainte de completarea formularului, vă invităm să descărcați Ghidul aplicantului și să consultați informațiile legate de programul de Granturi Nouă ne pasă. Pentru a fi considerată validă o aplicație, este necesară completarea tuturor câmpurilor și anexelor obligatorii din formularul de înscriere, precum și atașarea tuturor documentelor justificative solicitate. Toate aplicațiile, în cadrul cărora vor fi identificate paragrafe copiate din alte programe/proiecte sau site-uri, vor fi eliminate.

Programul de granturi este deschis și va rămâne permanent activ. Pentru întrebări, ne puteți scrie la office@nouanepasa.ro

Despre proiect

Anexe

1. Bugetul proiectului (fișier Excel - folosiți formatul oferit acesta).

Va cuprinde toate costurile necesare pentru implementarea proiectului propus. Costurile trebuie să fie corelate cu activitățile completate în câmpul "Rezumatul proiectului". Se vor menționa sponsorii în coloana „surse de finanțare” pentru fiecare linie de buget. Toate sumele vor fi exprimate în lei.

Nu sunt eligibile costurile pentru:

  • achiziționarea de terenuri și clădiri, construcții și/sau renovări;
  • acoperirea costurilor de leasing;
  • sponsorizări individuale pentru participarea la cursuri, ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
  • burse individuale de studiu;
  • activități de refinanțare (folosirea fondurilor pentru a acorda finanțări nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizații sau persoane fizice/juridice);
  • cheltuieli administrative ale organizației;
  • activități curente ale solicitantului (alte proiecte și activități decât cele propuse în apelul Granturi Nouă ne pasă);

2. Echipa de proiect (fișier Excel - folosiți formatul oferit de noi de aici)
Vor fi menționați toti membri echipei implicați în proiect, ocupația acestora exercitată la locul de muncă, rolul și responsabilitățile în cadrul proiectului propus (descrise punctual, clar și cât mai detaliat), precum și experiența anterioară în proiecte educaționale.

3. Calendarul proiectului (fișier Excel - folosiți formatul oferit de noi de aici)
Se completează cu descrierea activităților din programul propus, într-o manieră clară și în ordinea desfășurării acestora. Se va evidenția în anexă, precum în exemplu, perioada în care se va desfășura fiecare activitate, ținând cont de faptul că Luna 1 corespunde primei luni de implementare. În secțiunea "metodologie de implementare" trebuie să reiasă clar și detaliat modalitatea în care vor fi puse în aplicare activitățile.

Documente justificative

Vă mulțumim! Formularul dumneavoastră a fost trimis cu succes!
Înapoi la pagina principală
Oops! A apărut o eroare la trimiterea formularului.

Ultimul apel de proiecte, #12, a fost în luna ianuarie 2023.

Începând cu luna februarie, programul  Granturi Nouă ne pasă intră într-o perioadă de așteptare. Vă mulțumim!

Pentru detalii despre următorul apel de proiecte vă invităm să urmăriți site-ul nostru și pagina de facebook.