Școala Tarcău, județul Neamț

„Pentru a preveni și reduce rata abandonului școlar la nivelul Școlii Gimnaziale ″Iulia Hălăucescu″ din comuna Tarcău, elevi care provin din familii defavorizate și care au pierdut ritmul la învățătură, au fost incluși, începând din luna octombrie 2019, în programul de remediere școlară ”Nouă ne pasă”. Profesorii au venit în sprijinul copiilor cu activități atractive, cu obiective bine stabilite, cu un program de intervenție personalizat pentru fiecare elev. Abordarea ″altfel″ a conținuturilor obligatorii și lucrul cu grupe mici de elevi, asigură succesul acestui tip de demers educațional. Metodele activ-participative stimulează creativitatea și gândirea critică a elevilor într-o mai mare măsură decât metodele tradiționale. Selectăm cele mai potrivite metode de predare-învățare-evaluare, care plasează elevul în centrul lecției, transformându-l într-un personaj. De asemenea, interesul crescut al elevilor pentru tehnologie este folosit în scopul creșterii atractivității orelor prin utilizarea softurilor educaționale.” Daniela Mîțu – coordonator Nouă ne pasă Tarcău

Buget:
94.560 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Tarcău, județul Neamț
Anul intrării în program
2019
Nr. elevi în program
26
Nr. grupe
5
Nr. profesori
3
Nr. ore / săptămână
22
Nr. mese estimativ / săptămână
75
Buget an școlar
94.560 lei