Școala Poienarii de Muscel, județul Argeș

Misiunea școlii noastre este de a forma oameni multilateral dezvoltați, capabili de a face față tuturor schimbărilor din zilele noastre, pentru o integrare optimă în societate; de a oferi repere culturale, informaționale, morale, care să permită accesul elevilor spre ciclul de învățământ superior în conformitate cu aptitudinile și competențele personale. De asemenea, oferă un climat educațional propice dezvoltării armonioase a copilului stimulând înțelegerea, dialogul, respectul reciproc și toleranța. În centrul Nouă ne pasă, elevii cu deficiențe în pregătire vor beneficia de ajutorul unor cadre didactice de specialitate astfel încât copiii să ajungă la nivelul colegilor lor. Ionuț Cristian Burhan – coordonator Nouă ne pasă Poienarii de Muscel

Buget:
55.950 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
sat Poienari, com. Poienarii de Muscel, județul Argeș
Anul intrării în program
2020
Nr. elevi în program
18
Nr. grupe
3
Nr. profesori
3
Nr. ore / săptămână
13
Nr. mese estimativ / săptămână
62
Buget an școlar
55.950 lei