Școala Plopșoru, județul Gorj

Implementarea acestui proiect în şcoala noastră este necesară, deoarece localitatea Plopşoru este o comunitate cu un potenţial economic-cultural scăzut. Principalul domeniu economic din zona noastră, industria energetică, este în restructurare iar beneficiarii activităţilor din centru provin din familii fără venituri constante și manifestă dezinteres pentru educaţie. Derularea acestui proiect este soluţia prin care elevii pot recupera lipsurile acumulate, pentru că părinţii sau cei în grija cărora se află, nu se implică în educaţia acestora. În proiect sunt cuprinşi 31 de elevi cu dificultăţi de menţinere a ritmului de învăţare care participă de 3 ori pe săptămână la activităţi de educație remedială. Sprijiniţi într-un mediu centrat pe descoperire, cele 5 grupe de elevi parcurg materia restantă, iar copiii încep să capete încredere în ei. Mihaela Popescu – coordonator Nouă ne pasă Plopșoru

Buget:
118.260 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Plopșoru, județul Gorj
Anul intrării în program
2020
Nr. elevi în program
36
Nr. grupe
6
Nr. profesori
11
Nr. ore / săptămână
30
Nr. mese estimativ / săptămână
126
Buget an școlar
118.260 lei