Școala Mogoșești-Siret, județul Iași

Implementarea proiectului Nouă ne pasă în școala noastră este un adaos educaţional. În cadrul centrului elevii beneficiază de sprijin pentru pregătirea și acoperirea golurilor dobândite pe parcursul anilor școlari la disciplinele matematică și limba română, în vederea promovării examenului de Evaluare Națională și a continuării traseului educațional. De asemenea, copiii beneficiază de consiliere pentru dezvoltarea aspectelor emoționale, cognitive, comportamentale și interpersonale. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul centrului vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, cooperării, comunicării verbale şi nonverbale şi a creativității. Sorinela Brumă – coordonator Nouă ne pasă Mogoșești-Siret

Buget:
118.440 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
sat Muncelu de Sus, com. Mogoșești-Siret, județul Iași
Anul intrării în program
2020
Nr. elevi în program
32
Nr. grupe
4
Nr. profesori
4
Nr. ore / săptămână
24
Nr. mese estimativ / săptămână
93
Buget an școlar
118.440 lei