Școala Măstăcani, județul Galați

Prin proiectul ”Nouă ne pasă” ne propunem îmbunătățirea situaţiei la învăţătură, precum şi formarea unei imagini de sine corespunzătoare, astfel încât nivelul de aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale de învățare. Elevii din centru au acasă o situație materială dificilă, nu beneficiază de îndrumare și ajutor din partea familiilor, iar acestă situație se reflectă direct în rezultatele obținute la învățătură. Folosind metode interactive, centrate pe nevoile fiecărui elev, plecăm de la premisa că fiecare copil are un potențial cognitiv care trebuie valorificat. Popa Cătălin - coordonator Nouă ne pasă Măstăcani

Buget:
91.560 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Măstăcani, județul Galați
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
27
Nr. grupe
4
Nr. profesori
5
Nr. ore / săptămână
20
Nr. mese estimativ / săptămână
95
Buget an școlar
91.560 lei