Școala Lopătari, județul Buzău

Centrul Nouă ne pasă vizează copiii proveniți din familii cu buget redus, astfel de cazuri fiind frecvente în comunitate. Lipsa bazei materiale și nivelul redus de educație al părinților predispun copiii la abandon școlar. Prin implementarea centrului venim în întâmpinarea nevoilor copiilor care au acumulat carențe educaționale pe parcursul anilor școlari și ne propunem să obțină la Evaluarea Națională note de promovare pentru a putea continua studiile liceale. Tuțu Cătălin - coordonator Nouă ne pasă Lopătari

Buget:
45.000 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Lopătari, județul Buzău
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
39
Nr. grupe
6
Nr. profesori
7
Nr. ore / săptămână
30
Nr. mese estimativ / săptămână
138
Buget an școlar
45.000 lei