Școala Lopătari, județul Buzău

Centrul Nouă ne pasă vizează copiii proveniți din familii cu buget redus, astfel de cazuri fiind frecvente în comunitate. Lipsa bazei materiale și nivelul redus de educație al părinților predispun copiii la abandon școlar. Prin implementarea centrului venim în întâmpinarea nevoilor copiilor care au acumulat carențe educaționale pe parcursul anilor școlari și ne propunem să obțină la Evaluarea Națională note de promovare pentru a putea continua studiile liceale. Tuțu Cătălin - coordonator Nouă ne pasă Lopătari

Buget:
179.670 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Lopătari, județul Buzău
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
53
Nr. grupe
7
Nr. profesori
8
Nr. ore / săptămână
35
Nr. mese estimativ / săptămână
183
Buget an școlar
179.670 lei