Școala Iohanisfeld, com. Otelec, județul Timiș

Localitatea Iohanisfeld este așezată în vestul țării, la granița cu Serbia. Satul a fost locuit de etnici germani, astăzi fiind populat cu familii provenite din mai multe zone ale țării. Datorită migrației familiilor tinere și reducerii natalității, numărul de elevi a scăzut, ajungându-se în prezent la predarea în clase simultane, atât la ciclul primar cât și la gimnaziu. Pregătirea școlară minimă a părinților îngreunează sprijinul în cadrul familiei a elevilor cu dificultăți de învățare. În acest context, sprijinul oferit prin centrul Nouă ne pasă reprezintă o oportunitate binevenită pentru elevi. Prin implementarea acestui proiect urmărim să eliminăm decalajul existent în nivelul de pregătire al elevilor, să le redăm încrederea în forțele proprii și să prevenim eșecul școlar. Noi, cadrele didactice implicate vom depune toate eforturile pentru ca această acțiune să fie eficientă și să se finalizeze cu rezultate vizibile. Bolbos Maria - coordonator Nouă ne pasă Iohanisfeld, com. Otelec

Buget:
46.140 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
sat Iohanisfeld, com. Otelec, județul Timiș
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
12
Nr. grupe
2
Nr. profesori
4
Nr. ore / săptămână
10
Nr. mese estimativ / săptămână
48
Buget an școlar
46.140 lei