Școala Independența, județul Galați

Credem cu convingere că organizarea centrului afterschool Nouă ne pasă va reduce semnificativ numărul elevilor cu risc de abandon școlar în școala noastră și va îmbunătăți rezultatele școlare. Prin implementarea acestui proiect vizăm îmbunătățirea a trei domenii importante pentru dezvoltarea lor: sentimente și atitudini, adaptare comportamentală și performanță școlară. Elevii vor dobândi mai multă încredere în ei, vor învăța și exersa comportamente sociale pozitive și ar putea obține rezultate mai bune la evaluările școlare. Profesorii vor organiza pentru grupele de elevi, 3 zile pe săptămână, ore de remediere la limba română și matematică și ore de dezvoltare emoțională și consiliere. Vom folosi activități construite pe fundamentele învățării ludice, activități care implică formarea gândirii critice și a creativității, plecând de la premisa că fiecare copil are un potențial cognitiv care trebuie incitat și exploatat. O comunitate cu cetățeni care au parcurs cel puțin nivelul de școlaritate obligatoriu este o comunitate mai sigură și mai prosperă. Mihaela Mihăilescu – coordonator Nouă ne pasă Independența

Buget:
109.590 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Independența, județul Galați
Anul intrării în program
2020
Nr. elevi în program
37
Nr. grupe
5
Nr. profesori
6
Nr. ore / săptămână
25
Nr. mese estimativ / săptămână
124
Buget an școlar
109.590 lei