Școala Castranova, județul Dolj

Centrul Nouă ne pasă Castranova este frecventat de copii proveniţi din familii modeste care nu-i pot îndruma și supraveghea la lecții. Pentru aceşti copii centrul reprezintă locul unde ei sunt valorizați, apreciați, locul unde ei învață să-și descopere potențialul propriu și să treacă peste blocajele curente. Folosind metodele interactive, centrate pe elev, echipa de profesori și-a propus să-i îndrume pe acești copii, să-i încurajeze, să-i susțină să acumuleze cunoştinţele necesare pentru promovarea examenului de Evaluare Națională. Duță Gheorghe - coordonator Nouă ne pasă Castranova

Buget:
93.630 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Castranova, județul Dolj
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
31
Nr. grupe
4
Nr. profesori
4
Nr. ore / săptămână
20
Nr. mese estimativ / săptămână
102
Buget an școlar
93.630 lei