Școala Bobocea, com. Sita Buzăului, județul Covasna

Elevii din centru provin din medii dezavantajate, cu posibilități materiale reduse, care nu reușesc să atingă randamentul școlar optim, deoarece evoluția lor școlară este influențată de factorii externi. Din dorința de a oferi sprijin de calitate acestor copii care nu trăiesc într-un mediu prielnic și ai căror părinți nu-i pot ajuta în a le plăti ore de pregătire suplimentară s-a format echipa de proiect pentru implementarea centrului în școala noastră. Orele de educație remedială reprezintă pentru elevi o adevărată provocare, delectare, animare, datorită metodelor interactive, activităților atractive garantate de profesionalismul și experiența echipei de proiect. Buzea Otilia - coordonator Nouă ne pasă Bobocea, com. Sita Buzăului

Buget:
112.920 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
sat Bobocea, com. Sita Buzăului, județul Covasna
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
27
Nr. grupe
6
Nr. profesori
4
Nr. ore / săptămână
31
Nr. mese estimativ / săptămână
96
Buget an școlar
112.920 lei