Școala Bistrița, județul Neamț

„Centrul Nouă ne pasă Bistrița asigură sprijinul necesar din punct de vedere educațional și material pentru a preveni eșecul sau abandonul școlar. Beneficiarii activităților din centru provin din familii fără venituri constante și care manifestă dezinteres față de educație. Prin activitățile din centru dorim ca fiecare copil să conștientizeze că este unic și valoros pentru societate. Înregistrarea progresului școlar este o țintă importantă, dar mai important este ca fiecare copil să descopere ce îi place să facă pentru a avea un trai decent atunci când va fi adult. Printre activitățile desfășurate sunt cele clasice de înțelegere a noțiunilor predate și de formare a deprinderilor de lucru individual, cât și cele de învățare prin descoperire realizate prin excursii tematice sau vizite la muzee. Fiecare copil merită o șansă la un viitor mai bun!” Daniela Semian – coordonator Nouă ne pasă Bistrița

Buget:
27.060 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
sat Bistrița, județul Neamț
Anul intrării în program
2017
Nr. elevi în program
11
Nr. grupe
1
Nr. profesori
2
Nr. ore / săptămână
4
Nr. mese estimativ / săptămână
24
Buget an școlar
27.060 lei