Școala Grebănu, județul Buzău

Centrul Nouă ne pasă este o necesitate stringentă pentru a susține elevii în activități de remediere. Copiii provin din familii cu venituri reduse, familii cu dificultăți sau sunt lăsați în grija unor rude. Cu timpul, elevii și-au pierdut interesul pentru școală și nu mai înțeleg care este scopul educației în viața lor. Prin intermediul activităților proiectului, pe lângă rolul de furnizori de educației devenim partenerii elevilor, le cunoaștem nu doar lacunele cât și problemele de ordin social și emoțional. Sub supravegherea și directa îndrumare a cadrelor didactice cu experiență, copiii beneficiază de activități de învățare adaptate nevoilor lor. Pruteanu Mariana - coordonator Nouă ne pasă Grebănu

Buget:
102.750 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
com. Grebănu, județul Buzău
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
25
Nr. grupe
5
Nr. profesori
6
Nr. ore / săptămână
25
Nr. mese estimativ / săptămână
90
Buget an școlar
102.750 lei