Școala Glodenii Gândului, com. Țibănești, județul Iași - centru inactiv

În centrul Nouă ne pasă propunem practicarea comunicării ca o formă de exteriorizare a emoțiilor, a stărilor, de exprimare a propriei opinii, fără a îngrădi drepturile celorlalți la opinii diferite, la libertatea de exprimare, fără teama discriminării sau a bullying-ului de orice fel. Astfel îi asigurăm pe elevii înscriși că sunt unici, că îi ascultăm și îi protejăm, că este normal să treci prin stări diferite precum teamă, confuzie, supărare, nemulțumire, dar că nu este corect să devii agresor sau să renunți la drepturi. Exercițiile, metodele și procedeele prin care dezvoltăm gândirea critică și creativă, competențele cheie, cunoștințele și deprinderile de bază necesare continuării studiului vor fi completate cu jocuri diferite, cu învățarea interactivă, digitalizată. Tratarea interdisciplinară a unor concepte și teme, exersarea competențelor se realizează și în cadrul rezolvării unor situații din viața reală, prin raportarea continuă la contexte, problematizări, exerciții de antrenare a capacității elevilor de a găsi cât mai multe soluții. Dincolo de conținuturile acestui program, pe elevi îi încântă că aparțin unei comunități în care sunt văzuți, auziți, validați, unde râdem, mâncăm, socializăm, lucrăm individual și în echipă și sărbătorim fiecare succes. Vornicu Alina-Roxana - coordonator Nouă ne pasă Glodenii Gândului, com. Țibănești. Actualizare septembrie 2022: Școala din Glodenii Gândului a ieșit din program.

Buget:
0 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
sat Glodenii Gândului, com. Țibănești, județul Iași
Anul intrării în program
2021
Nr. elevi în program
ieșit din program - septembrie 2022
Nr. grupe
0
Nr. profesori
0
Nr. ore / săptămână
0
Nr. mese estimativ / săptămână
0
Buget an școlar
0 lei