Școala ”Eremia Grigorescu”, sector 4, București

În școala noastră învață elevi din cartierul Apărătorii Patriei al capitalei și localitățile limitrofe sudului Bucureștiului. Copiii înscriși în program provin din familii ce nu au capacitatea să le ofere suportul necesar pentru a avea un parcurs școlar eficient. Ne-am propus să avem un dialog cât mai eficient cu aceștia în încercarea de a eficientiza impactul trioului profesori-elevi-părinți. În cadrul orelor suplimentare ne propunem să avem o abordare adaptată nivelului acestora. Andrei Răzvan Băleanu - coordonator Nouă ne pasă „Eremia Grigorescu”

Buget:
40.000 lei

Detalii despre centrul after-school

Localitate
București, sectorul 4
Anul intrării în program
2020
Nr. elevi în program
20
Nr. grupe
2
Nr. profesori
3
Nr. ore / săptămână
10
Nr. mese estimativ / săptămână
60
Buget an școlar
40.000 lei